ungdomsråd

Nominasjonsliste HUR

Valgkomitéens forslag over medlemmer til Hammerfest ungdomsråd 2020-2021

Valg Hammerfest ungdomsråd 2021-2022

Vil du være med på å gjøre en forskjell for ungdom i Hammerfest? Frist for å sende inn nominasjonsskjema er...

Årsmelding Hammerfest ungdomsråd 2019-2020

2019-2020 var året vi slo sammen Hammerfest og Kvalsund ungdomsråd og det ble et år vi gjorde mye. Vi ble...

Nye Hammerfest ungdomsråd

Medlemmene i ungdomsrådet for 2019-2020 er valgt.

Retningslinjer Hammerfest ungdomsråd

Hammerfest ungdomsråd vedtok nye retningslinjer på felles samling juni 2019. Dette er de styrende retningslinjene for det nye rådet som...

Standarder for ungdomsråd

Ungdomsrådene i Finnmark har sammen arbeidet med å lage en felles standard for ungdomsråd.

Et år med ungdomsrådet

Her er et år med ungdomsrådet.

“How to get sh*t done” – politisk samling for ungdom

“How to get sh*t done” – politisk samling for ungdom

Hammerfest ungdomsråd ønsker å invitere til årets fylkessamling for ungdomsråd (og andre politiske interesserte ungdommer). Samlingen vil være på Skaidi...

Boligplan i Hammerfest

Høring – Boligpolitisk handlingsplan 2018 – 2021   Bolig- og eiendomsavdelingen har utarbeidet forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2018 – 2021....

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

  Bootleg er med på å arrangere markeringen av verdensdagen for psykisk helse i Hammerfest. Årets tema er “noe å...

1 2