Hammerfest ungdomsråd

HVEM: Ungdomsrådet er ungdommens politiske medvirkningsorgan i kommunen. Vi er ungdom fra alle ungdomsskolene i kommunen + fra videregående skole. Vi velges hvert år på høsten og vi sitter i rådet for ett år om gangen. Vi er partipolitisk uavhengige.

SAKER: Vi jobber for at ungdommers mening om saker i kommunen blir tatt på alvor. Vi vil veldig gjerne høre fra elevråd eller andre ungdom hvis dere har saker dere vil at vi skal ta opp.

STØTTE: Vi har også egne penger som vi bruker til å gjøre ting vi mener er viktige for barn og unge i Hammerfest kommune. Hvis du har noe du trenger penger til så kan du søke støtte hos oss.

Kontakt oss
Epost: ungdomsradet(a)hammerfest.kommune.no
Telefon voksenkoordinator: 78402693

SKRIV TIL OSS PÅ FACEBOOK

Meld inn en sak/søk støtte

Har du noe du vil at ungdomsrådet skal behandle? Eller har du funnet på noe bra for ungdom som du trenger støtte til? Da er det lurt å si i fra til oss. Du kan skrive til oss på e-posten over.
Husk budsjett om du sender oss en søknad om penger og sjekk at det du søker om stemmer med retningslinjene våre.