Hammerfest ungdomsråd

Hammerfest ungdomsråd består av ungdommer bosatt i hele Hammerfest kommune. Valg foregår i september/oktober hvert år. Alle i Hammerfest kommune som er mellom 13 og 18 år kan stille til valg.  Ungdomsrådet er Hammerfest-ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen. Rådet er partipolitisk uavhengig, og velger selv hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdomsrådet disponerer også et eget budsjett som de bruker til å fremme ungdommens interesser.

Målet er å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Ungdomsrådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstvilkår i Hammerfest på dagsorden. Derfor skal rådet være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom.

Hammerfest Ungdomsråd deler ut penger til aktiviteter for ungdom. Her ser du hvordan du kan søke.

Kontakt oss
Epost: ungdomsradet(a)hammerfest.kommune.no
Telefon sekretariat: 78402693

Still til valg for skoleåret 2019-2020

Vil du bli med i ungdomsrådet? Da er det på tide å stille til valg nå. Påmeldingsfrist er 24. september og du melder deg på ved å gå inn på nominasjonsskjemaet under. Det vi trenger å vite er navnet ditt, alder og hvilken skole og klasse du går på. Skriv også kort om hvorfor akkurat du vil være med i ungdomsrådet.

I år blir et veldig spennende år for ungdomsrådet med mye arbeid - Hammerfest blir en helt ny og større kommune, vi skal jobbe med klimaplan og mye mer

MELD DEG PÅ HER