Bootleg Backstage er øvingslokalene på gamle Baksalen skole i Hammerfest. Her er 3 øvingsrom og et lydstudio som kan brukes etter avtale. Innimellom arrangeres også kurs og workshops i disse lokalene. De som vil benytte seg av tilbudet kan henvende seg til Bootleg for å få egen nøkkel. All bruk er gratis!

Har du lyst til å øve på Bootleg BACKSTAGE?
Ta kontakt med oss så ordner vi det. Skriv til oss på Facebook eller post@bootleg.no

Musikkrommet i kjelleren på klubben i Hammerfest er et mer uformelt rom. Her er det full bandoppsett (også alt fra ukulele til cajon) og rommet åpnes når ungdomsklubben er åpen – bare spør personalet om å låse opp hvis det er stengt!

Musikkbingen ved klubben i Kvalsund kan åpnes når det er ungdomsklubb. Den er fullt utstyrt og klar for band!