Hva er Sommerfeber?

Sommerfeber er en kulturfestival av, med og for ungdom i Hammerfest. I løpet av festivalen kan ungdom delta på ulike workshops og aktiviteter innen kunst og kultur. Ungdom kan også delta på konserter og ulike arrangement, både foran, bak og på scenen. Festivalen ble arrangert første gang i 2007, og har blitt et av årets høydepunkter for mange av byens ungdommer.

Innholdet i festivalen er det ungdommene selv som står for. Ungdomstjenesten i Hammerfest kommune er arrangør, sammen med ungdommene. Ungdomsfestivalen blir gjennomført med økonomisk støtte fra Hammerfest kommune, i tillegg til våre samarbeidspartnere.

Hvem kan delta?

Alle som er mellom 13 og 22 år kan delta på workshops, konserter og annet som skjer under festivalen.

All deltakelse på workshops og konserter er gratis. Ungdom fra andre steder i Finnmark kan også få dekket reise og opphold under festivalen.

Oppdraget vårt er å gi ungdom i regionen et kulturtilbud utenom det vanlige!

Hvordan kan jeg bidra?

Det å arrangere festival er en stor jobb, og vi er avhengig av frivillige både i planleggingsfasen og under selve festivalen. Arbeidet med neste års festival starter allerede på høsten, gjerne et par måneder etter at forrige Sommerfeber er unnagjort. Ønsker du å være med å arrangere neste års festival? Vi trenger ungdommer til PR, booking, rigging, vakthold, matlaging, film og foto osv. Kontakt oss, les mer om Feberagenter eller følg med på vår facebookside for mer info om dette.

NETTSIDE