Årsmelding 2017-2018

Ungdomsrådet i Hammerfest har jobbet hele skoleåret 2017-2018 – bare 6 offisielle møter, men så mye mer har skjedd! Her er et år med ungdomsrådet.

Hammerfest ungdomsråd (HUR) har 9 faste medlemmer og 9 varamedlemmer som velges fra skolene i Hammerfest kommune hver høst. De konstitueres (bekreftes) av kommunestyret og så er det i gang med et år med arbeid. HUR har like mye makt som de andre rådene i kommunen, og jobber for å få Hammerfest til å være et bra sted å være ungdom. Har skolen dårlig ventilasjon? Eller vil du at det skal være flere helsesøstre og utekontakter? Kanskje har du lyst til å gjøre noe bra og trenger penger for å få det til? Ungdomsrådet er det politiske organet i kommunen som ungdom kan snakke med for å få ting til å skje. HUR har forslags- og talerett i kommunestyret og har en egen pott med penger å dele ut.

Alle medlemmene i rådet. Det er viktig at det er medlemmer fra alle skolene med.

Ungdomsrådet møter 6 ganger på rådhuset i løpet av skoleåret. Under møtene har de en saksliste å gå i gjennom med saker oversendt fra administrasjonen i kommunen: det kan være for eksempel boligplan eller kvalitetsmelding på skolene. Det er ofte mye å sette seg inn i på sakslistene og man må lese godt på forhånd, derfor bestemte rådet i år seg for at alle skal ta ekstra ansvar for hver sin sak på sakslista.
Det bruker å komme en del viktige folk som er invitert til møtene, for eksempel kommunalsjef for barn og unge eller kommunepsykologen. Det artigste er kanskje når rådet får inn søknader om støtte og i år har HUR for eksempel støttet en ungdomsbedrift, en gruppe som skulle til Rock mot rus og arrangørgruppen Bootleg Event. Alle kan søke HUR om støtte til tiltak for ungdom – bare husk å komme med søknad minst to uker før neste møte.

Foto: Hilde Therese Normo

For HUR er det viktig å få snakket med politikerne så de ikke glemmer å tenke på ungdom når de skal ta avgjørelser. Derfor ba HUR om å få komme på et kommunestyremøte og snakke med politikerne direkte. I løpet av 50 minutter ble det tatt opp mange viktige spørsmål. Blant annet spurte HUR om:

  1. Appell om mer ungdomsmedvirkning på politikken i Hammerfest kommune av nestleder Andrea Martine Aksberg.
  2. Forebyggging av narkotikabruk. Prosjektet #ikkeiminby og politihund. Spørsmålet ble stilt av leder Christian Landbo Olesen og Felix Storaas Antonsen.
  3. Tilstand på skoler og haller. Dårlig inneklima på Forsøl skole og Fjordtun skole – varme og ventilasjon. Spørsmålet stilt av Tiril Johansen og Ine Charlene Johansen.
  4. Oppgradere badeanlegget i Isbjørnhallen. Spørsmålet stilt av Johannes Sletten.
  5. Bedre fritidstilbud for funksjonshemmede. Spørsmålet stilt av Miriam Zahl.
  6. Skolehelsetjeneste – mer tilstedeværende helsesøster som det er lett å bli kjent med. Spørsmålet stilt av Ine Charlene Johansen og nestleder Andrea Martine Aksberg.
  7. Samisk språkopplæring – hvor er lærerne? Av leder Christian Landbo Olesen.
  8. Ungdommen ønsker et bredere dansetilbud som både jenter og gutter kan være interessert i, for eksempel hip hop. Spørsmålet stilt av Miriam Zahl.

Hammerfest ungdomsråd bruker å møtes i Formannskapssalen på rådhuset. Foto: Astrid Gaup Skancke

Men det er ikke bare møter ungdomsrådet driver med. Det er så mye annet å gjøre! De har arrangert kveld for funksjonshemmede på Bootleg og vært med på to arbeidsgrupper (Ungdata-undersøkelsen og undersøkelse om helsetilbud for ungdom). Det blir fort en del komitéarbeid, sånn som komité for å arrangere fylkessamling for ungdomsråd. Sånn rundt regnet bruker HUR over 150 arbeidstimer (uten at vi teller med de vanlige møtene) på tiltak gjennom året.
To av medlemmene dro på den nasjonale barne- og ungekonferansen i Bodø på høsten. Der fikk de med seg mange foredrag, sånn som Helsesista og Sortland ungdomsråd. Det var kjempelærerikt. Sortland ungdomsråd gjør mye bra og nivået de er involvert i politikken på er et mål for HUR. Det HUR fikk høre fra dem hadde mye å si for fylkessamlingen de arrangerte senere.

HUR arrangerte for andre gang en fylkessamling for ungdomsråd i Finnmark. Det var mye arbeid, og det ble et kjempebra opphold på Skaidi sammen med ungdomsråd fra Alta, Kvalsund og Sør-Varanger. Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech og ordfører i Hammerfest Alf E. Jakobsen holdt foredrag og fikk mange innspill, og så ble det jobbet en god del med å finne ut hvordan ungdomsråd burde være for å fungere godt. Alle var enige om at man for eksempel burde velges for to år om gangen istedenfor et (og så bytter man halvparten av medlemmene i rådet ut hvert år) og at vi vil ha minst én årlig samling av ungdomsrådene i Finnmark.

Case study for «Skaidi ungdomsråd». Saker som ble jobbet med: Fraværsgrensa, sporing av busser, leksefri skole og kildesortering på offentlige bygg.

Det har vært et litt av et år og Hammerfest ungdomsråd har fått gjort mye! Veien videre er ganske spennende: til høsten skal det velges et nytt råd og kanskje nettopp du har lyst til å ble med?

HUR har mange oppgaver igjen å løse. For hvordan skal det nye ungdomsrådet bli nå når Hammerfest og Kvalsund kommune skal slås sammen? Skal vi finne på helt nye måter å arbeide på? Sånn som en helt ny måte å gjennomføre valg på? Og HUR gjennomførte en stor spørreundersøkelse på alle mellomtrinnene og ungdomsskolene i Hammerfest (unntatt Daltun og Akkarfjord) om elevene hadde lyst til å lære samisk. Hele 42% sa ja! Og enda så er det så få som får tatt samiskundervisning i Hammerfest. Det kan HUR jobbe for å fikse. Også jobbes det fremdeles med Ungdata-undersøkelsen og kanskje med den neste fylkessamlingen.

Hvis du vil kan finne mer ut om oss her
Nettside
Facebook-side
hammerfestur på Snapchat

Her er hele årsmeldingen vår: