Hammerfest ungdomsråd

Hammerfest-modellen

est ungdomsråd har utviklet sin egen modell for å jobbe som medvirkningsråd i sin kommune. Vi har laget to presentasjoner om dette som du kan lese under her.

Årsmelding Hammerfest ungdomsråd 2021-2022

Dette året var et år ungdomsrådet fikk markert seg på nasjonalt nivå. Med ungdomsrådssamling, pris for årets fyrtårnskommune og finalistplass...

Retningslinjer støtte ungdomsrådet

Vi har eget budsjett og kan støtte arrangementer eller andre ting for ungdom. Det du må passe på er at...

Årsmelding Hammerfest ungdomsråd 2020-2021

2020-2021 var en tøff periode for alle. I Hammerfest kommune svarte vi på krisa med å satse enda hardere på...

ÅRSMELDING HAMMERFEST UNGDOMSRÅD 2018-2019

2018-2019 arrangerte vi Pride, svarte på høring om kulturmelding for barn og unge og forberedte oss på kommunesammenslåingen + mye...

Standarder for ungdomsråd

Ungdomsrådene i Finnmark har sammen arbeidet med å lage en felles standard for ungdomsråd.

Årsmelding 2017-2018

Her er et år med ungdomsrådet.

Hammerfest ungdomsråd årsmelding 2015-2016

I 2015-2016 deltok vi på møter med ordfører, delte ut ungdommens kulturpris og var på konferanser blant annet i Oslo.