Hammerfest ungdomsråd

Retningslinjer støtte ungdomsrådet

Vi har eget budsjett og kan støtte arrangementer eller andre ting for ungdom. Det du må passe på er at...

Årsmelding Hammerfest ungdomsråd 2020-2021

2020-2021 var en tøff periode for alle. I Hammerfest kommune svarte vi på krisa med å satse enda hardere på...

ÅRSMELDING HAMMERFEST UNGDOMSRÅD 2018-2019

2018-2019 arrangerte vi Pride, svarte på høring om kulturmelding for barn og unge og forberedte oss på kommunesammenslåingen + mye...

Standarder for ungdomsråd

Ungdomsrådene i Finnmark har sammen arbeidet med å lage en felles standard for ungdomsråd.

Årsmelding 2017-2018

Her er et år med ungdomsrådet.

Hammerfest ungdomsråd årsmelding 2015-2016

I 2015-2016 deltok vi på møter med ordfører, delte ut ungdommens kulturpris og var på konferanser blant annet i Oslo.