Hammerfest ungdomsråd årsmelding 2015-2016

I 2015-2016 deltok vi på møter med ordfører, delte ut ungdommens kulturpris og var på konferanser blant annet i Oslo.