Hammerfest ungdomsråd

Hammerfest ungdomsråd består av 9 ungdommer bosatt i Hammerfest. Valg foregår i september/oktober hvert år. Alle i Hammerfest kommune som er mellom 13 og 18 år kan stille til valg.  Ungdomsrådet er Hammerfest-ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen. Rådet er partipolitisk uavhengig, og velger selv hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdomsrådet disponerer også et eget budsjett som de bruker til å fremme ungdommens interesser.

 

Målet er å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Ungdomsrådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstvilkår i Hammerfest på dagsorden. Derfor skal rådet være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom.
Hammerfest Ungdomsråd deler ut penger til aktiviteter for ungdom.

Her ser du hvordan du kan søke.

 

Ungdomsrådets innkallinger og referater er på kommunens hjemmeside.
Ungdomsrådets retningslinjer

Gjeldende retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd ble vedtatt i Kommunestyret 18.06.2015 (PS 55/15). Retningslinjene finner du her.

Kontakt oss
Epost: ungdomsradet(a)hammerfest.kommune.no
Telefon sekretariat: 78402693

MØTEPLAN

Ungdomsrådet har seks faste møter i året på rådhuset.

Første møte på høsten er 26. september 2017.

Andre møte er 27. november 2017.