Hammerfest ungdomsråd

Hammerfest ungdomsråd består av 9 ungdommer bosatt i Hammerfest. Valg foregår i september/oktober hvert år. Alle i Hammerfest kommune som er mellom 13 og 18 år kan stille til valg.  Ungdomsrådet er Hammerfest-ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen. Rådet er partipolitisk uavhengig, og velger selv hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdomsrådet disponerer også et eget budsjett som de bruker til å fremme ungdommens interesser.

Målet er å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Ungdomsrådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstvilkår i Hammerfest på dagsorden. Derfor skal rådet være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom.

Hammerfest Ungdomsråd deler ut penger til aktiviteter for ungdom. Her ser du hvordan du kan søke.

Ungdomsrådets innkallinger og referater er på kommunens hjemmeside.
Ungdomsrådets retningslinjer

Gjeldende retningslinjer for Hammerfest Ungdomsråd ble vedtatt i Kommunestyret 18.06.2015 (PS 55/15). Retningslinjene finner du her.

Kontakt oss
Epost: ungdomsradet(a)hammerfest.kommune.no
Telefon sekretariat: 78402693

Still til valg for skoleåret 2018-2019

Vil du bli med i ungdomsrådet? Da er det på tide å stille til valg nå. Påmeldingsfrist er 4. september og du melder deg på astrid(a)bootleg.no eller Astrid Bootleg på facebook. Det vi trenger å vite er navnet ditt, fødselsdato og hvilken skole og klasse du går på. Skriv også kort om hvorfor akkurat du vil være med i ungdomsrådet.

I år blir et veldig spennende år for ungdomsrådet med mye arbeid - vi skal snart slås sammen med Kvalsund og da skal vi se på alt fra valgordning til hvordan vi arbeider sammen med politikerne. De som er med i denne perioden vil bestemme hvordan det nye ungdomsrådet skal bli!

TA KONTAKT MED ASTRID HER

MØTEPLAN

Ungdomsrådet har seks faste møter i året på rådhuset.

26. september 2017
27. november 2017
15. februar 2018
23. mars 2018
17. april 2018
5. juni 2018