Hammerfest ungdomsråd

Hammerfest ungdomsråd består av ungdommer bosatt i hele Hammerfest kommune. Valg foregår i september/oktober hvert år. Alle i Hammerfest kommune som er mellom 13 og 18 år kan stille til valg.  Ungdomsrådet er Hammerfest-ungdommens råd- og forslagsgivende organ i kommunen. Rådet er partipolitisk uavhengig, og velger selv hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdomsrådet disponerer også et eget budsjett som de bruker til å fremme ungdommens interesser.

Målet er å sikre og styrke ungdommens medvirkning og deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Ungdomsrådet skal bidra til å sette barn og ungdoms oppvekstvilkår i Hammerfest på dagsorden. Derfor skal rådet være høringsinstans i alle saker som angår barn og ungdom.

Hammerfest Ungdomsråd deler ut penger til aktiviteter for ungdom. Her ser du hvordan du kan søke.

Kontakt oss
Epost: ungdomsradet(a)hammerfest.kommune.no
Telefon sekretariat: 78402693

Meld en sak til ungdomsrådet

Har du noe du vil at ungdomsrådet skal behandle? Da er det lurt å si i fra til oss.

Ungdomsrådet samarbeider både med politikere og administrasjon i Hammerfest for å gjøre kommunen best mulig for barn og unge.

Vi behandler alt fra søknader om økonomisk støtte til saker som for eksempel hvordan skolemiljøet kan bli bedre eller til hvordan vi i Hammerfest kan kutte utslipp og jobbe for et bedre klima. Vi har også arrangert alt fra Pride til foredrag og diskokveld for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Derfor er det bare å ta kontakt hvis det er noe du vil tipse oss om. Kom gjerne senest to uker før møtene våre, så vi rekker å få det med i sakspapirene.

Send en e-post til ungdomsradet(a)hammerfest.kommune.no eller:

SKRIV TIL OSS PÅ FACEBOOK