Fritidsklubbene er stengt

Hammerfest kommune iverksetter en rekke drastiske tiltak. Dette gjør vi for å forebygge smittespredning, for å beskytte utsatte grupper og for å forhindre at vi får en smittetopp som setter samfunnskritiske funksjoner ut av spill. Noen av tiltakene er nasjonale tiltak.

Det betyr at fritidsklubbene stenges. Vi holder stengt sammen med skolene frem til og med 26. mars. Når det nærmer seg kommer vi med ny oppdatering.

Her er tiltakene til Hammerfest kommune:

  • Skoler og barnehager stenges fra i dag og til 26. mars. Det jobbes med tilbud for samfunnskritisk personell og barn med særskilte omsorgsbehov
  • Offentlige bygg stenges for publikum. Etter avtale kan det avholdes møter.
  • Institusjoner kan besøkes etter avtale
  • Tjenestereiser for kommunens ansatte stoppes
  • Møtevirksomhet reduseres
  • Hjemmekontor brukes der det er mulig
  • Omreisende på Hurtigruten gis ikke anledning til å gå i land i Hammerfest.

Det innføres ytterligere hygienetiltak på kommunale arbeidsplasser. Nå oppfordrer vi til en felles dugnadsinnsats, hvor alle gjør sitt for å hindre smittespredning og samtidig sørge for at vi holder samfunnet gående. Vi er klar over at opptrapping av tiltakene for å hindre smittespredning, får store konsekvenser for kommunens befolkning og arbeids-og næringsliv forøvrig. Vi frykter likevel at konsekvensene av å ikke gjøre noe, vil være større.Mer detaljert informasjon vil bli delt fortløpende på Hammerfest kommune sine sider.