BOOTLEG EVENT

Bootleg Event er klubbstyret på Bootleg.
Alle mellom 13-20 år kan melde seg inn hvis de er interessert i å være med på å bestemme hva som skjer på klubben.

Bootleg Event har som formål å fremme likeverd, å skape ungdomskulturelle aktiviteter og å følge opp nødvendig oppgradering av utstyr på klubben.

Bootleg Event arrangerer hver januar LAN på Bootleg.

Bootleg Event

Bootleg Event har årsmøte på starten av hvert skoleår. Her velges det leder og nestleder. Ellers i året har de jevnlige medlemsmøter.

2 ganger i året holder Bootleg Event et allmøte for alle på klubben. Der hører de på hva folk vil at skal skje på Bootleg.

Du kan også ta kontakt med Bootleg Event gjenom Bootlegs facebookside. De tar imot alle forslag.

 

 

Aktuelt for Bootleg Event

Se hva vi jobber med