BOOTLEG EVENT

Bootleg Event er klubbstyret på ungdomsklubben i Hammerfest. De bestemmer hva som skjer på klubben og de lager arrangementer. Alle mellom 13-20 år kan melde seg inn hvis de er interessert i å være med.

Bootleg Event har som formål å fremme likeverd, å skape ungdomskulturelle aktiviteter og å følge opp nødvendig oppgradering av utstyr på klubben.

Det største faste arrangementet til Bootleg Event er Bootleg-LANet hver januar. Det er en hel helg med spilling og konkurranser. I tillegg arrangerer Event søndagskino, turneringer og konserter på klubben.

 

Hvordan fungerer Event?

Event har årsmøte hver høst. På årsmøtet velges leder, nestleder og kasserer. I tillegg bestemmer man de store spørsmålene, som vedtekter, mål og visjoner for de kommende året.

Resten av året møtes Event minst 2 ganger i måneden for å planlegge aktiviteter og snakke om hvordan det går på klubben. De arrangerer også allmøter der alle ungdommer kan møte, uansett om de er medlemmer eller ikke.

Medlemmene i Event jobber enten alene eller sammen med de ansatte i ungdomstjenesten om å få det de har planlagt på møtene til å skje. Det er en kjempemulighet til å lære seg alt fra sceneteknikk til prosjektplanlegging.

Bootleg Event

Du kan også ta kontakt med Bootleg Event gjenom Bootlegs facebookside. De tar imot alle forslag.

 

 

Aktuelt for Bootleg Event

Se hva vi jobber med