Om oss

Ungdomstjenesten i Hammerfest kommune er en samling ungdomsklubber i Hammerfest, Kvalsund, Akkarfjord og Kokelv. Klubbene våre er uformelle møteplasser der barn og ungdom kan møtes sosialt og finne sine kreative sider.

Ungdomstjenesten ligger under sektor for Barn og unge i kommunen, og har også en solid kulturell forankring.

Verdier

Ungdomstjenesten har medvirkning, egenorganisering og kreativitet som sine kjerneverdier. Det som skjer hos oss kommer fra og med de som er på klubbene. Det er din idé som teller.

Klubbene og arrangementene er lavterskel og som regel helt gratis.

Historie

Det har eksistert ungdomsklubber i Hammerfest og Kvalsund siden 50-tallet.

Hammerfest: På 80- og 90-tallet var det Rock Tower, Dixie og Pernille som gjaldt. I 10. oktober 2003 ble Bootleg åpnet i Parkgata 28 som den hovedplassen for ungdomstjenesten, samtidig som man driftet i Akkarfjord. I 2007 ble også juniorklubbene i Hammerfest flyttet til Bootleg.

Kvalsund: I Kvalsund var det klubb på rådhusplassen og i Kokelv. I 2020 ble det gamle klubblokalet revet og vi har midlertidig flyttet til Kvalsundhallen. Ny klubb kommer på plass i 2022. Klubben i Kokelv er i lokalene til Kokelv oppvekstsenter.

I 2020 slo Hammerfest og Kvalsund seg sammen og vi er dermed 4 klubber totalt (ikke medregnet forskjellen på mini, junior og ungdom).