Sist avholdte Arrangementer

Hammerfest ungdomsråd

Kvalsund kommunehus

Møte i Hammerfest ungdomsråd, ungdommens politiske organ i Hammerfest.

Møte i Hammerfest ungdomsråd

Formannskapssalen, Hammerfest rådhus

Møte i Hammerfest ungdomsråd, ungdommens politiske organ i Hammerfest

Jentekonferansen 2023

Slakteriet Hamnegata 13, Hammerfest

Onsdag 22.03.23 arrangeres Jentekonferansen 2023 - en konferanse om psykisk helse og empowerment for jenter og ikke-binære på Hammerfest videregående skole. Det vil bli en skoledag fullstappet med foredrag og aktiviteter knyttet opp mot temaet. Alle deltakere vil få servert lunsj.