Bootleg Backstage er øvingslokalene på Baksalen skole. Her er 3 øvingsrom og et lydstudio som kan brukes etter avtale. Innimellom arrangeres også kurs og workshops i disse lokalene. De som vil benytte seg av tilbudet kan henvende seg til Bootleg for å få adgang. All bruk er gratis!

Se nedenfor for kart over hvor BACKSTAGE er lokalisert.

Har du lyst til å øve på Bootleg BACKSTAGE?
Karina er kontaktpersonen for Backstage. Ta kontakt med henne på Facebook eller skriv til:
karina.zachariassen@hammerfest.kommune.no
Tlf: 7840 2690

Regler

  • Bruker forplikter å overholde gjeldende husregler. Husregler er synlige inne i hvert øvingsrom og på kjøkkenet.
  • Alle forplikter å stille opp på fellesmøter som kontaktpersonen kaller inn til.
  • Bruker forplikter å holde orden på lokalet.
  • Bruker forplikter seg å melde fra til kontaktperson så raskt som mulig om det skulle oppstå skader eller mangler på lokalene (bruk feilmeldingsskjema under eller ta kontakt med Karina direkte).
  • BACKSTAGE ER RUSFRITT.