Valg Hammerfest ungdomsråd 2021-2022

Vil du være med på å gjøre en forskjell for ungdom i Hammerfest?

Frist for å sende inn nominasjonsskjema er utvidet til onsdag 13. oktober.

Tips til det siste spørsmålet: skriv for eksempel om

  • noe du har gjort som har vært bra for flere mennesker
  • noe du bryr deg om sterkt
  • en måte du har jobbet på for å få noe til å skje
  • måter du har vært engasjert på – har du for eksempel vært med i elevråd, politisk organisasjon, idrettsklubb, dans eller noe annet? Har du brukt tid til å lese litt om politikk eller tenkt på samfunnet og verden rundt deg?
  • noe du liker å gjøre på fritiden
  • noe du ville forandret med hvordan det er å være ungdom i Hammerfest
  • noe du liker med det å være ungdom i Hammerfest
  • noe om deg som gjør at du er en del av en gruppe som det er viktig at får en stemme i ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av ungdommer bosatt i hele nye Hammerfest kommune. Alle mellom 13 og 18 år kan stille til valg. Rådet er partipolitisk uavhengig, og velger selv hvilke saker de ønsker å engasjere seg i – slik som klima eller skole.

Ungdomsrådet velges av en valgkomité som består av tidligere medlemmer og voksne ungdomsledere. Du sender inn en nominasjon av deg selv (se nede på denne siden) og de velger blant de som er nominert. I rådet skal det være folk av alle aldre og fra alle de forskjellige skolene, så vi trenger akkurat din nominasjon!