Har du hørt om Innafor?

Du har kanskje hørt at vi har gratis middag på Bootleg to ganger i uka – kanskje til og med spist her? I løpet av våren skal vi også åpne utstyrslager med ski, skøyter, skateboard, turutstyr og masse mer. Her kan alle låne utstyr i våre åpningstider.

Alt dette er et del av et større prosjekt: Innafor. I Hammerfest er det mange barn og unge som vokser opp i familier med lavinntekt. Dette vil ikke si at de ikke har råd til mat og hjem, men kanskje har større problemer med å delta på fritidsaktiviteter enn andre. Det er viktig at alle kan få delta på fritidsaktiviteter  – faktisk er det en menneskerett.

På torsdag 8. februar skal vi ha et møte for frivillige lag og foreninger på NAV-kontoret i Strandparken, kl 18.30. Er du med i et lag eller en forening som kunne tenke seg å høre litt om hvordan vi kan jobbe sammen for å få til enda mer? Kom gjerne, eller tips noen du kjenner.

Vi sees!