Boligplan i Hammerfest

Høring – Boligpolitisk handlingsplan 2018 – 2021

 

Bolig- og eiendomsavdelingen har utarbeidet forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2018 – 2021.

Den er en temaplan  og et styringsverktøy som angir mål, strategier, tiltak og prioriteringer  for kommunens boligpolitiske og boligsosiale arbeid  – herunder forholdet mellom boliger og tjenester for de som har behov for det. Det har vært både en intern og ekstern involvering i arbeidet med planen og arbeidet har vært prosjektorganisert med ulike grupper tverrfaglig sammensatt.

Hammerfest ungdomsråd har gitt innspill til planen og holdt temakafé om boligpolitikk i 2017. Her er det en del viktige ting for ungdom: sånn som plasser å være, ting som ballbinger og skatepark, og billigere hus for unge.

Har du en mening? Høringssvar sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no

Høringsfristen er 8. februar 2018.

Høringssvarene vil bli oppsummert i et høringsdokument som vil følge saken som vedlegg i den politiske behandlingen av Boligpolitisk handlingsplan 2018 – 2021