Første møte 2017-2018

26. september hadde Hammerfest ungdomsråd sitt første møte for denne valgperioden. Christian Landbo Olesen ble valgt til leder og Andrea Martine Aksberg ble valgt som nestleder.

Vi vedtok at vi skal delta på barne- og ungdomskonferansen i Bodø, at vi skal arrangere en kveld for funksjonshemmede, at vi skal søke om å få omdisponert midler til en ny fylkessamling +++ Les møteinnkallingen og referatet under for å få vite mer.

 

MØTEINNKALLING 26.09.2017

REFERAT 26.09.2017