Samisk – Hjertespråk

Ingrid Pedersen Bjørgve på talerstolen

Hammerfest ungdomsråd ønsker å jobbe for mer tilgjengelig opplæring i samiske språk for alle ungdommer i Hammerfest og Finnmark – uavhengig om de står i samemanntallet eller ikke. Samisk språk og kultur er en viktig del av Finnmarks identitet og burde prioriteres høyt. Derfor valgte Hammerfest ungdomsråds representant Ingrid Pedersen Bjørgve å bruke sin talerett i kommunestyret når høringen “Hjertespråk – ” kom fra regjeringen.