Utleie

Det er mulig å leie kaféen på Bootleg til private bursdager og andre arrangementer.
Leietaker må være en voksen person og må være tilstede under arrangementet. Leietaker vil i forkant av arrangementet signere kontrakt, få en gjennomgang av teknikk og sikkerhetsrutiner, samt en utlånsnøkkel som gir adgang til kaféen.

Alle arrangementer må være rusfrie.

Pris for leie er regulert i kommunens gebyr- og avgiftsregulativ, pkt. 6.34. For 2017 gjelder følgende satser:

Leie er mulig mandag, fredag, lørdag og søndag så fremt kaféen er ledig. Ta kontakt med oss for forespørsel om ledige tidspunkter:

 

Epost: post(a)bootleg.no

Telefon: 7840 2690