Hammerfest ungdomsråd

Valg Hammerfest ungdomsråd

Ungdomsrådet består av ungdommer bosatt i hele nye Hammerfest kommune. Alle mellom 13 og 18 år kan stille til valg....

Nye Hammerfest ungdomsråd

Medlemmene i ungdomsrådet for 2019-2020 er valgt.

Standarder for ungdomsråd

Ungdomsrådene i Finnmark har sammen arbeidet med å lage en felles standard for ungdomsråd.

Et år med ungdomsrådet

Her er et år med ungdomsrådet.