ungdomsråd

Retningslinjer støtte ungdomsrådet

Vi har eget budsjett og kan støtte arrangementer eller andre ting for ungdom. Det du må passe på er at...

Årsmelding Hammerfest ungdomsråd 2020-2021

2020-2021 var en tøff periode for alle. I Hammerfest kommune svarte vi på krisa med å satse enda hardere på...

Årsmelding Hammerfest ungdomsråd 2019-2020

2019-2020 var året vi slo sammen Hammerfest og Kvalsund ungdomsråd og det ble et år vi gjorde mye. Vi ble...

ÅRSMELDING HAMMERFEST UNGDOMSRÅD 2018-2019

2018-2019 arrangerte vi Pride, svarte på høring om kulturmelding for barn og unge og forberedte oss på kommunesammenslåingen + mye...

Retningslinjer Hammerfest ungdomsråd

Hammerfest ungdomsråd vedtok nye retningslinjer på felles samling juni 2019. Dette er de styrende retningslinjene for det nye rådet som...

Standarder for ungdomsråd

Ungdomsrådene i Finnmark har sammen arbeidet med å lage en felles standard for ungdomsråd.

Årsmelding 2017-2018

Her er et år med ungdomsrådet.

Årsmelding 2016-2017

Hammerfest ungdomsråd skrev en årsmelding for 2016 – 2017. Her kan du lese en oppsummering av hva vi har gjort...

Hammerfest ungdomsråd årsmelding 2015-2016

I 2015-2016 deltok vi på møter med ordfører, delte ut ungdommens kulturpris og var på konferanser blant annet i Oslo.